1.用部首查法查下面的字。

"乡"查( )部,再查( ),共( )画,组词( )。

"城"查( )部,再查( ),共( )画,组词( )。

"飘"查( )部,再查( ),共( )画,第13笔是( )

"凰"查( )部,再查( ),共( )画,第5笔是( )。

2.给下面的音节标上声调。

{
guang
广
{
jun
{
tou
{
shui
{
yun
{
zhen
{
hai
{
xiao
{
dao
{
bai
{
cun
{
mei
{
ao
{
er
{
fu
{
kou
{
luan